KEMENTERIAN KEWANGAN

Bantuan Sara Hidup (BSH) 40

“BSH B40 merupakan pemberian bantuan secara lebih bersasar dan bergantung kepada saiz isi rumah.

Kadar bayaran BSH B40 adalah seperti berikut:
• RM1,000 bagi isi rumah berpendapatan bulanan RM2,000 dan ke bawah;
• RM750 bagi isi rumah berpendapatan bulanan dari RM2,001 hingga RM3,000; dan
• RM500 bagi isi rumah berpendapatan bulanan dari RM3,001 hingga RM4,000.


Bagi tahun 2019, Kerajaan Pakatan Harapan telah memperkenalkan kadar tambahan BSH sebanyak RM120 untuk setiap anak berumur 18 tahun ke bawah terhad kepada empat anak, kecuali anak kurang upaya yang tidak dihadkan umur mereka.”

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close