Posted on: 14/10/2021 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Kementerian Perpaduan Negara  (KPN) akan melancarkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara  pada akhir tahun ini bagi  menyemai perpaduan masyarakat selari dengan konsep ‘Keluarga Malaysia.’

Menteri berkenaan Datuk Halimah Mohamed Sadique berkata ia merupakan pelan rangka tindakan keseluruhan yang merangkumi Pelan Pendidikan Awal KanakKanak Tabika Perpaduan 2021-2030, Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030 dan Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia.

“KPN juga mewujudkan modul Kelab Rukun Negara di sekolah manakala Sekretariat Rukun Negara di peringkat universiti bagi menyemaikan semangat Keluarga Malaysia supaya ia bermula dari asas termasuk juga mengenai Rukun Negara dan Perlembagaan Malaysia,” katanya dalam program Inklusif terbitan RTM malam semalam.

Beliau juga berkata pelbagai program telah diperkenal  di  bawah Pelan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Tabika Perpaduan 2021-2030  bagi memupuk semangat perpaduan di peringkat awal persekolahan termasuk pengajaran empat bahasa komunikasi iaitu bahasa Mandarin, Tamil, Kadazan dan Iban di Tabika Perpaduan. Katanya semua program akan dilaksana di semua 1,781 Tabika Perpaduan seluruh negara yang melibatkan 38,000 murid.

Sumber:BERNAMA