Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Langkah-Langkah Memperkukuhkan Daya Tahan Ekonomi Negara

Sejak pembentangan Bajet 2009 pada 29 Ogos 2009, krisis kewangan global yang tercetus di Amerika Syarikat dan Eropah kini semakin ketara dan telah memberi impak negatif kepada ekonomi benar di peringkat global, termasuk Malaysia. Perkembangan ini sudah pasti akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan antarabangsa pada tahun 2009.

Dengan mengambil kira persekitaran ekonomi global yang mencabar ini, Kerajaan telah mengambil langkah tindak balas polisi bagi menangani krisis kewangan global ini. Ke arah ini, dasar pengembangan fiskal dilakukan memandangkan Negara mempunyai fleksibiliti untuk melaksanakan projek serta program berimpak tinggi berikutan daripada penjimatan subsidi minyak akibat penurunan harga minyak di peringkat global. Melalui penjimatan yang dijangkakan ini, pelbagai inisiatif melibatkan suntikan peruntukan sebanyak RM7 billion akan dilaksanakan bagi memangkinkan aktiviti ekonomi dalam negeri serta meransang aktiviti sektor swasta dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Projek dan program yang dilaksanakan ini adalah selari dengan lima teras Misi Nasional dan juga selaras dengan tiga strategi khusus Bajet 2009, dalam usaha mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi Negara yang mapan dan menjamin kesejahteraan rakyat.

 kuala-lumpur2

 Ekonomi Malaysia berkembang bersadarkan kepada beberapa faktor peningkatan ekonomi global, pertumbuhan pesat ekonomi domestik, sektor perbankan yang kukuh dan dasar kerajaan yang sedang diamalkan

 

Pakej Perlaksanaan RM 7 bilion

Lima Teras Misi Nasional

Strategi Khusus Bajet 2009

 

Menjamin Kesejahteraan Rakyat

 

 

Membangunkan Modal

Insan Berkualiti

 

Memperkukuhkan Daya Tahan Negara

 

Membina lebih banyak rumah kos rendah dan sederhana (RM1,200 juta)

 

·  SPNB (Rumah Mesra Rakyat 6,500 unit

·  JPN, KPKT (Program Perumahan Rakyat-4,000 unit

·  PPRT KKLW(Program Bantuan)-15,000 unit

·   

 

Menubuhkan Dana Program Latiahn Kemahiran

(RM 300 Juta)

 

 

 

Dana Pelaburan untuk menarik pelaburan swasta(RM1,500 juta)

 

Menjamin Kesejahteraan Rakyat

 

 

Membangunkan Modal Insan Berkualiti

 

Memeprkukuhkan Daya tahan Negara

 

Perlaksanaan projek perumahan terbengkalai oleh SPNB (RM 200 juta)

Membiayai program latihan kemahiran golongan belia di institusi latihan swasta (RM 200 juta)

Menaik taraf, membaik pulih dan menyenggara kemudahan awam seperti sekolah, hospital dan jalan raya (RM 500 juta)

 

 

Meyenggara dan memantapkan sistem pengangkutan awam di bandar utama (RM 500 juta)

 

Memperkasa golongan belia melalui program baru seperti rakan muda sekolah & rakan muda sektoral (RM100 juta)

 

 

Menaik traf, membaik pulih dan menyenggara jalan luar bandar, jalan kampung dan pertanian (RM 500 juta)

 

Menambah premis pernigaan untuk usahawan kecil dan sederhana di bawah MARA (rm 100 juta)

 

Memantapkan program pendidikan awal seperti PERMATA,Tadika, KEMAS, Tadika Perpaduan dan kelas pra-sekolah (RM 200 juta)

 

 

Menaik taraf, membaik pulih dan menyenggara balai dan kuaters polis serta kem dan kuaters tentera (RM 500 juta)

 

Program Peyenggaraan Infrastruktur Awam (PIA) dan Projek Infrastruktur Asas (PIAS) (RM 600 juta)

 

 

Bantuan Kewangan kepada Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, mission schools, SJK Cina dan SJK Tamil (RM 200 juta)

 

 

Menyegerakan pelaksanaan Projek JalurLebar Berkelajuan Tinggi

(RM 400 juta)

RM 2,600 juta

Rm 1,000 juta

RM 3,400 juta

RM 7,000 juta

 

 

Selain pakej rangsangan RM 7 billion, langkah-langkah berikut juga akan dilaksanakan:

 Untuk meningkatkan keberkesanan perbelanjaan Kerajaan:

 •  Projek yang mempunyai kesan pengganda tinggi dan kandungan import yang rendah akan diutamakan
 • Pelaksanaan pendaftaran serta liputan penuh penerima bantuan kebajikan masyarakat berdasarkan tahap kelayakan baru akan dipercepatkan.
 • Pengambilan kakitangan bagi jawatan yang kritikal dalam sektor awam secara kontrak akan dipercepatkan.

 Untuk menyediakan persekitaran perniagaan dan pelaburan yang kondusif serta penjanaan peluang pekerjaan yang mapan bagi sektor swasta:

 • Tanah Kerajaan di lokasi strategik akan dibangunkan secara usaha sama dengan sektor swasta dan GLC, yang juga akan mempelbagaikan hasil Kerajaan
 • Duti import bagi  simen dan keluaran besi keluli panjang bagi sektor pembinaan dan pembuatan akan dihapuskan, manakala Approved Permit (AP) bagi keluaran besi keluli panjang juga dikecualikan
 • Pembelian hartanah komersil bernilai RM 500,000 atau lebih, untuk kegunaan sendiri, dibenarkan tanpa kelulusan FIC
 • Dana tambahan sebanyak RM 200 juta akan disediakan bagi skim mikro kredit di bawah seliaan Bank Negra Malaysia
 • Permit kerja akan terus diberi kepada knowledge worker
 • Proses pengambilan professional, pengiktirafan kelayakan asing serta pengeluaran visa di bawah program pelanconagn kesihatan dan pendidikan dipermudahkan
 • Syarikat GLC kan melaksanakan program Graduate Employability Management Scheme (GEMS) untuk melatih 12,000 graduan dalam tempoh 2 tahun
 • Masa perniagaan pasar raya besar dan pusat membeli-belah dilanjutkan

Untuk meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat dan mengekalkan permintaan dalam negeri:

 • Potongan caruman pekerja KWSP boleh dikurangkan secara mengekalkan sebanyak 3% selama 2 tahun, mulai 1 Januari 2009
 • Had kelayakan pinjaman kereta bagi penjawat awam dipertingkatkan
 • Pinjaman perumahan bagi penjawat awam untuk hartanah di pasaran sekunder di mana hak milik strata belum dikeluarkan boleh dibenarkan
 • Tempoh bayaran balik pinjaman perumahan Kerajaan sedia ada dilanjutkan daripada 25 tahun kepada 30 tahun

Langkah-langkah di atas merupakan pakej ransangan yang komprehensif yang bukan sahaja disasarkan untuk menangani impak krisis kewangan global pada tahun 2009, malah meletakkan asas-asas yang kukuh bagi mengekalkan momentum pertumbuhan negara yang mapan demi mencapi objektif Misi Nasional dan Wawasan 2020.

 Sumber Maklumat: Kementerian Kewangan Malaysia