Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Program Rakan Muda

Program Rakan Muda telah dilancarkan pada 29 Oktober 1994 di Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad. Idea penubuhan ini tercetus daripada Wawasan 2020 dengan pendekatan untuk memperkukuhkan dan memperkayakan sistem serta orientasi nilai dalam masyarakat. Misi teras utama program ini adalah bagi melahirkan potensi tertinggi generasi belia supaya mendokong matlamat pembangunan Negara. Ianya bagi membolehkan golongan muda untuk mencari identiti diri dan generasinya.

Program ini dizahirkan melalui Sembilan Gaya Hidup dengan elemen –elemen :1. Pembangunan Minda
2. Pembangunan Kemahiran
3. Pembangunan Rohani
4. Pembangunan Kemasyarakatan
5. Kecergasan FizikalDengan slogan Rakan Muda- Yakin Boleh!, Sembilan Gaya Hidup yang diperkenalkan kepada remaja adalah :1. Rakan Sukan
2. Rakan Waja Diri
3. Rakan Cinta Alam
4. Rakan Seni Budaya
5. Rakan Reka Cipta
6. Rakan Wirausaha dan Wiramahir
7. Rakan Kecergasan
8. Rakan Masyarakat
9. Rakan Rekreasi

Rakan SukanPeserta boleh memilih permainan padang, gelanggang, olahraga, sukan air, atau bina badan bergantung kepada minat masng-masing. Ianya boleh dilakukan secara bersendirian atau berpasukan. Penyertaan ini dapat menggalakkan amalan cara hidup sihat serta mewujudkan rakyat yang bersatu padu.

Rakan Waja DiriPeserta boleh mempelajari seni mempertahankan diri seperti silat, taekwando, karate-do, wushu, judo, silambam, kalari payat dan aikido. Selain untuk mengisi masa lapang dengan bergiat cergas dan mempelbagaikan kemahiran ia juga dapat mempertingkatkan daya ketahanan diri dan kawalan emosi.

Rakan Cinta AlamAktiviti peserta meliputi pengkajian perkembangan bandar dan desa, tempat bersejarah dan menghargai keindahan alam semulajadi. Ianya dapat meningkatkan kesedaran tentang Pentingnya menjaga dan mengekalkan keindahan dan kebersihan alam sekitar.

Rakan Seni BudayaMenyerlahkan bakat golongan remaja dengan menceburi Rakan Seni Budaya. Selain memberi pendedahan kepada peserta tentang seni dan budaya. Mempertingkatkan pemikiran tentang pentingnya menghargai nilai budaya kita agar ia dapat terus diwarisi.

Rakan Reka CiptaMendedahkan minda kepada inovasi dan penemuan baru dalam pelbagai bidang teknologi dan kemahiran supaya dapat melahirkan generasi berdaya cipta dan berdya saing selaras dengan pembangunan Negara.

Rakan Wirausaha dan WiramahirImpian anda untuk mengurus dan menceburi kerjaya dalam bidang perniagaan atau pengurusan diri. Pendedahan kepada khidmat nasihat, motivasi dan pusat sumber membolehkan remaja menimba ilmu yang bermanfaat untuk meneruskan kehidupan dengan lebih berjaya.

Rakan KecergasanAktiviti yang dijalankan merangkumi larian, senamrobik, ujian kecergasan, gim rakyat dan kegiatan aerobik. Ini membolehkan remaja mempertingkatkan prestasi dan daya ketahanan disamping mendapat kepuasan daripada bidang yang diceburi.

Rakan MasyarakatPeserta dilatih dari segi kepimpinan, bina semangat, paramedik, khidmat nasihat, kerja sosial, kejiranan, gotong-royong, balik kampung dan program mentor. Penerapan nilai murni akan memantapkan lagi para peserta dalam usaha membangunkan masyarakat dan negara.

Rakan RekreasiAnda boleh meneroka alam angkasa, merentasi samudera atau menyelami dasar lautan, menyaksikan keindahan karangan laut atau mempelajari permainan gasing tradisional, berkhemah, meredah hutan belantara.

Program Rakan Muda ini melalui empat proses perlaksanaan iaitu:1. Fasa Pengenalan

 • Bermula : 29.10.1994 berakhir 31.12.1996
 • Memberi kesedaran dan minat kepada generasi muda mengenai peluang pelbagai aktiviti Sembilan Gaya Hidup.


2. Fasa Pembangunan

 • Bermula : 01.01.1995 berakhir 31.12.1996
 • Menumpukan kepada pengisian program dengan lebih menjurus kepada kandungan program serta sistem perlaksanaan yang lebih berkesan dan memberi tumpuan kepada menangani isu sosial remaja.
3. Fasa Pemantapan

 • Bermula : 01.01.1997 berakhir 31.12.2000
 • Perlaksanaan program ini disusun semula di mana ia difokuskan mengikut sektor bagi meningkatkan liputan perlaksanaan dan keberkesanan pembudayaan Gaya Hidup. Memberi peluang yang lebih kepada pengelibatan masyarakat terhadap program ini.


4. Fasa Pengembangan

 • Bermula : 01.01.2001 berakhir 31.12.2005
 • Mengembangkan program ini supaya menjadi sebuah institusi sosial yang penting dan diiktiraf mmasyarakat dengan kemudahan infrastruktur yang lengkap di seluruh Negara. Program Pada fasa ini akan dilaksanakan besesuaian dengan kehendak generasi muda semasa disamping program bercorak pengambangan di dalam pelbagai bidang baru selaras dengan pembangunan Negara.

Aktiviti Program

Aktiviti yang dijalankan berbentuk aktiviti dalaman atau luaran. Aktiviti ini berbentuk aktiviti yang dapat memenuhi dan menceriakan golongan muda di masa lapang. Ianya disusun supaya seimbang dengan pembangunan rohani dan jasmani, supaya dapat membentuk sikap dan nilai serta perubahan minda, pandangan tentang hidup dan semangat.

Bagi menjamin perlaksanaan program ini selaras dengan kehendak dan tujuan ianya dijalankan. Kementerian Belia dan Sukan telah mewujudkan Kod Amalan Program Rakan Muda. Kod Amalan didefinisikan seperti berikut :

“ Prinsip-prinsip pelaksanaan meliputi syarat, rekabentuk dan peraturan-peraturan ke arah menghasilkan program yang tepat dan berkualiti selaras dengan matlamat Program Rakan Muda”

Empat aspek penting dijadikan asas Kod Amalan ini iaitu :

 1. Peranan dan tanggungjawab pelaksana, pengajur dan pembawa program
 2. Kesempurnaan perlaksanaan dan kualiti hasil
 3. Penglahiran potensi tertinggi generasi muda
 4. Pematuhan kepada prinsip Rukun Negara


Kod Amalan Rakan Muda adalah seperti berikut :

 1. Penganjur yang menggunakan Logo Rakan Muda adalah bertanggungjawab memelihara semangat dan matlamat murni program
 2. Memberi keutamaan kepada anak muda yang berdaftar diri di bawah gaya hidup rakan muda
 3. Menganjurkan program yang mempunyai cirri-ciri pembentukan sikap positif, nilai-nilai murni, keagamaan, penyburan budaya ilmu dan penerapan akhlak yang baik.
 4. Menganjurkan program yang tidak melibatkan kos yang tinggi.
 5. Memelihara batasan pergaulan di kalangan peserta lelaki dan perempuan serta menghindarkan perlakuan sumbang
 6. Memastikan program yang dianjurkan tidak mengancam perpaduan dan keselamatan Negara.
 7. Memberi keutamaan kepada keselamatan dan kebajikan peserta program
 8. Memastikan setiap program yang dianjurkan hendaklah mencapai matlamat program rakan muda.
 9. Pengajur hendaklah mengamalkan keadilan dan kesamarataan kepada semua peserta tanpa batas Agama, Bangsa dan Ekonomi.
 10. Memberi khidmat terbaik kepad peserta setiap masa.

Wawasan Rakan Muda

Bagi mencapai WAWASAN NEGARA dan kesempurnaan sahsiah serta wibawa diri (MAKA KAMI) generasi muda peserta Program Rakan Muda akan sentiasa mematuhi prinsip berikut:-

 • Patuh dan berpegang kepada prinsip dan semangat Rukun Negara
 • Mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang mulia
 • Mengamalkan semangat kerakanan, kesukarelaan dan setiakawan
 • Menjaga pergaulan antara jantina dan sesama jantina serta menghindarkan perlakuan sumbang
 • Meningkatkan ilmu dan kemahiran di perlbagai program yang disertai
 • Mengamalkan nilai kekeluargaan yang terpuji serta semangatn persaudaraan umat manusia sejagat
 • Mengutamakan keselamatan semasa menyertai program

Kompleks Rakan Muda

Komplek Rakan Muda Alor Gajah

Lot 117, , Jalan Lendu, 78000 Alor Gajah

Melaka Bandar Raya Bersejarah


Telefon : 06-3853282

Fax : 06-3853018

Komplek Rakan Muda Daerah Seberang Perai Selatan

Jalan Serindit, 142000 Sungai Jawi

Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang


Telefon : 04-5824380

Fax : 04-5824380

Komplek Rakan Muda Negeri Sabah

Jalan Taman Pasir Puteh, Putatan

Mel Beg 81, 88998 Kota Kinabalu, Sabah


Telefon : 088-7657777

Fax : 088-765262

Komplek Rakan Muda Daerah Maran

Jalan Maran - Kuala Lumpur

26500 Maran, Pahang Darul Makmur


Telefon : 09-4771382

Fax : 09-4772743

Komplek Rakan Muda Daerah Kuala Pilah

d/a Jalan Melang, 72000 Kuala Pilah

Negeri Sembilan Darul Khusus


Telefon : 06-4811328

Fax : 06-4817462

Komplek Rakan Muda Daerah Jempol

d/a Jalan Kasih, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusus


Telefon : 06-4581399

Fax : 06-4582692