Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Orang Kurang Upaya

Perkhidmatan Bahagian Orang Kurang Upaya kembaliKemudahan dan pengesanan awal disediakan bagi mereka untuk menerima rawatan, pemulihan, pendidikan dan latihan. Usaha untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat digalakkan agar mereka bersedia menghadapi cabaran keadaan sosial mereka.Sempena Dekad Bangsa-bangsa Bersatu bagi Orang Kurang Upaya di Rantau Asia dan Pasifik 1993-2002, negara kita telah mendatangani Proklamasi Penyertaan Penuh dan Penyamaan Peluang bagi Orang Kurang Upaya di Rantau Asia dan Pasifik pada 16 Mei 1994. Agenda Tindakan Dekad ini memberi penekanan kepada kesedaran masyarakat dan penyediaan kemudahan-kemudahan ke arah peningkatan kesejahteraan hidup orang kurang upaya.

DefinisiSeseorang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuh atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu dan tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan sesuatu kekurangan samasa dari segi fizikal atau mental dan samada ia berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu.

Kategori Orang Kurang Upaya

Terdapat 7 kategori kurang upaya yang didaftarkan iaitu:

 • Kurang Upaya Penglihatan
 • Kurang Upaya Pendengaran. Termasuk pekak dan bisu:
  • Minima (Mild) - (20 - < 30 db)
  • Sederhana (Moderate) - (30 - < 60 db)
  • Teruk (Severe) - (60 - < 90 db)
  • Profound - (> 90 db)


Kurang Upaya Penglihatan

 • Buta (blind) - Penglihatan kurang daripada 3/60 pada mata yang lebih baik walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan (cermin mata)
 • Penglihatan terhad (Low Vision/Partially Sighted) - Penglihatan lebih teruk dari 6/18 tapi sama dengan atau lebih baik daripada 3/60 dalam mata yang lebih baik penglihatannya walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan (cermin mata).

Kurang Upaya Fizikal

Kecacatan anggota badan misalnya - Penyakit Polio, Kudung, Muscular Dystrophy, Myopathy, Neuropathy, Osteogenesis Imperfecta dll

Cerebral Palsy

 • Hemiplegia - Cerebral Palsy yang melibatkan sebelah bahagian badan
 • Diplegia - Cerebral Palsy yang melibatkan kedua-dua belah kaki
 • Quadriplegia - Cerebral Palsy yang melibatkan kedua-dua belah tangan dan kaki

Masalah Pembelajaran

Dignosa perubatan di bawah kategori ini merangkumi:

 • Lewat Perkembangan (Global Development Delay) (bagi kanak-kanak berumur < 3 tahun)
 • Down' SyndromeAutisma
 • Attention Deficit Hyperactive Disorder
 • Terencat Akal (Mental Retardation) (bagi kanak-kanak berumur > 3 tahun)
 • Masalah pembelajaran spesifik seperti dyslexia, dysgraphia, dyscalculia dll


Lain-Lain

Diagnosa perubatan di bawah kategori ini merangkumi semua masalah kurang upaya yang tidak dinyatakan dalam format.

Bantuan Alat Tiruan

Alat-alat tiruan seperti anggota tiruan, tongkat, kalipers, kerusi roda, alat pendengaran, cermin mata khas dan alat-alat lain diberi supaya orang kurang upaya yang miskin dan berkeperluan dapat bergerak serta memudahkan mereka mendapat pekerjaan.

Elaun Pekerja Kurang Upaya

Elaun insentif kepada orang kurang upaya yang berkerja dan berpendapatan kurang daripada RM750.00 sebulan bagi individu. Ini adalah untuk menggalakkan mereka berminat untuk bekerja dan mengekalkan dalam sesuatu pekerjaan

Skim Bantuan Pelancaran

Membantu orang kurang upaya yang ada pengetahuan dan kemahiran tetapi ketiadaan modal dan peralatan untuk menjalankan perniagaan kecil.

Bantuan-Bantuan Lain

Orang kurang upaya yang berkeperluan boleh menikmati bantuan-bantuan lain di bawah Jabatan jika berkelayakan seperti:

 • Bantuan kanak-kanak
 • Bantuan orang tua
 • Bantuan kepada belia/beliawanis dan latihan aprentis
 • Bantuan Am

Penempatan kerjaJabatan membantu mendapatkan kerja di sektor perkilangan, firma dan agensi Kerajaan serta dalam rancangan khas seperti bengkel terlindung, rancangan tanah dan lain-lain.

Bengkel TerlindungBagi orang kurang upaya yang tidak dapat memasuki sektor perkhidmatan Kerajaan atau swasta, latihan dan kemudahan tertentu disediakan melalui kerjasama agensi Kerajaan, swasta dan badan berkanun di bengkel-bengkel terlindung yang menyediakan peluang pekerjaan

Perkhidmatan di Dalam Institusi


Membantu memulihkan dan mempertingkatkan kualiti dan taraf hidup orang kurang upaya supaya meraka dapat hidup berdikari dengan memberi pemulihan dan latihan kemahiran yang sesuai. Perkhidmatan di Institusi

 • Memberi jagaan, perlindungan dan pemulihan
 • Menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan dari segi fizikal, sosial dan rohaniah
 • Menjaga kesihatan dan keselamatan penghuni
 • Memberi pendidikan, bimbingan serta latihan vokasional
 • Penempatan semula dalam masyarakat
 • Mengadakan aktiviti pengeluaran hasil dan aktiviti yang berkaitan dengan masyarakat setempat
 • Memberi kaunselingInstitusi berkaitan Orang Kurang Upaya

 • Taman Sinar Harapan (TSH)
 • Pusat Latihan Perinsustrian dan Pemulihan Bangi (PPLPP)
 • Bengkel Daya
 • Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)
 • Rumah Kelompok
Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP), Bangi

Pusat ini ditubuhkan bertujuan untuk memberi latihan vokasional dan pemulihan perubatan.

Kursus Vokasional


Syarat-syarat:

 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang kurang upaya anggota/fizikal
 • Berkelulusan akademik Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ Sijil Rendah Pelajaran (SRP)/ Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mengikut jenis kursus
 • Berumur 18 hingga 40 tahun
 • Boleh dilatih dengan kemahiran dan boleh mengurus diriJenis-jenis Kursus

Bil Jenis Kursus Tempoh
1. IT Komputer 8 Bulan
2. Pembantu Tadbir Sistem Maklumat 10 Bulan
3.Juruelektrik
10 Bulan
4. Elektronik 18 Bulan
5. Protestik dan Orthotik 18 Bul
Kursus Pra Vokasional

Syarat-syarat:

 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai orang kurang upaya anggota/fizikal
 • Berumur 14 hingga 25 tahun
 • Boleh dilatih dengan kemahiran dan boleh mengurus diriJenis-jenis Kursus

Bil Jenis Kursus Tempoh
1. IT Komputer 24 bulan
2. Membaiki Radio dan TV (Elektronik) 24 bulan
3. Jahitan 24 bulan
4. Lukisan 24 bul
Taman Sinar Harapn (TSH)Institusi ini memberi latihan kepada individu kurang upaya masalah pembelajaran sehingga ke tahap sempurna mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing dan juga memberi perlindungan dan jagaan kepada yang mengalami kecacatan akal yang teruk. Antara program dan aktiviti yang disediakan ialah:

 • Kelas akademik asas (3M).

Soalan Lazim Berkenaan Perkhidmatan Orang Kurang Upaya1. Mengapa Orang Kurang Upaya (OKU) digalakkan mendaftar dengan JKM?

Sebab utama adalah seperti berikut:-

 1. Supaya kerajaan dapat mengetahui bilangan sebenar dan taburan OKU di negara ini bagi maksud perancangan perkhidmatan, program pemulihan, intervensi awal, pencegahan, latihan dan pendidikan;
 2. Supaya kerajaan dapat merancang kesesuaian program-program latihan, pendidikan dan pemulihan bagi golongan kurang upaya;
 3. Supaya kerajaan dapat menyediakan kemudahan yang bertepatan dengan OKU;
 4. Supaya kerajaan dapat mengenalpasti OKU mengikut jenis-jenis kecacatan atau sebagai kad pengenalan diri bagi mereka berurusan dengan pihak-pihak berkenaan;
 5. Supaya OKU dapat menggunakan kemudahan dan keistimewaan oleh kerajaan;
 6. Supaya OKU mendapat maklumat program-program latihan, pendidikan dan pemulihan bagi golongan kurang upaya.

2. Apakah cara-cara untuk memohon kad OKU?

Cara-cara untuk memohon adalah seperti berikut:-

 1. OKU boleh memohon samada melalui surat, email atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) yang berdekatan dengan tempat tinggal;
 2. Pemohon akan diminta mengisi borang permohonan pendaftaran (diisi oleh Pegawai Kebajikan sekiranya pemohon buta huruf) dan membuat pemeriksaan doktor sebagai pengesahan kecacatannya samada di hospital/ klinik kerajaan atau klinik pakar swasta;
 3. Pemohon juga mestilah menyediakan 3 keping gambar;
 4. Sekiranya OKU yang memohon mempunyai kecacatan yang teruk atau terlantar, dia boleh meminta pertolongan Pegawai Kebajikan Daerah untuk menguruskan pendaftaran.