Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Zakat Padi


5% daripada hasil yang diperolehi. Nisab zakat padi 360 gantang bersamaan 1,306kg atau 1.306 tan.