Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Permohonan ke Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan 2012 bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma PPPLD

Program Pensiswazahan Guru Ambilan 2012 Bagi Guru Lepasan Diploma

Permohonan boleh dibuat di: http://apps.moe.gov.my/kdp/ppg_2012/permohonan/

SILA PATUHI ARAHAN DAN FAHAMI SEMUA TERMA-TERMA SYARAT YANG DIIKLANKAN.
PROGRAM AMBILAN 2012 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DARI LANTIKAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP)
PERHATIAN !! Bagi pemohon yang berumur 46 tahun dan 47 tahun pada tahun 2012 (lahir pada 1965 atau 1966 sahaja), opsyen bersara wajib ialah 58 tahun.
A Kalendar Program Pensiswazahan Guru
B Iklan/Surat Siaran Program
C Bidang Pengajian
D Garis Panduan
E Panduan Mengisi Borang Permohonan
F Contoh Permohonan
G Contoh Cetakan Borang Permohonan
H FAQ bagi permohonan PPG Ambilan 2012 

Sila klik disini untuk mendapatkan Perisian Acrobat Reader

TEMPOH PERMOHONAN : 17 OKTOBER - 27 NOVEMBER 2011