Jumaat 22 February 2019
A- A A+

Media Sosial Patut Bangunkan Wacana Nasional

Tokoh terkemuka dalam bidang komunikasi, Marshall McLuhan, menyebut bahawa media adalah perlanjutan fikiran manusia dan ia berpengaruh dalam menentukan kedudukan sesuatu sejarah. Padangan McLuhan ini selari dengan pandangan Harold Adams Innis yang menyebut media adalah intisari dari peradaban dan penggunaannya boleh membiaskan sejarah apa pun.

Hakikatnya, manusia melakukan penyesuaian terhadap persekitarannya dan media pula bertindak memperpanjangkan fikiran dan pemahaman tertentu yang mampu mempengaruhi persepsi masyarakat atau individu. Dalam konteks ini, kita dapati media yang menonjol penggunaannya boleh mempengaruhi fikiran masyarakat pada zamannya.

Media bekerja dengan berbagai-bagai cara mengikut masyarakat. Namun, tidak semua audiens terpengaruh walaupun mereka berinteraksi melalui media. Bagaimanapun kesan dominan ialah media sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku dan pemikiran masyarakat. Inilah pandangan Donald Ellis yang mewakili sudut pandang kontemporari. Memang ada pengaruh yang berbeza antara pelbagai bentuk media.

Informasi media baharu

Maksudnya, bentuk pemilikan informasi tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh media konvensional, tetapi telah bergerak ke pemilikan informasi media baharu dikenali sebagai media sosial. Era media baharu ini memiliki karakter atau ciri-cirinya tersendiri seperti desentralisasi, bersifat dua arah (interaktif), di luar kawalan situasi, demokrasi dan  berorientasi individu.

Jika penekanan media konvensional adalah pada penyiaran, media baharu imemberi penekanan pada jaringan (networks) maya. Pierre Levy dalam bukunya  Cyberculture menjelaskan bahawa ‘World Wide Web’ menyediakan  sebuah medan yang terbuka, fleksibel dan dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan baru serta terlibat dalam dunia demokratis yang lebih interaktif.

Gagasan tentang era media baharu ini telah mula berkembang  pada awal 1990an dan penggunaannya yang begitu drastik dan meluas telah melonggarkan pemahaman mengenai media. Pemikiran mengenai media hari ini telah beranjak kepada jangkauan yang luas hingga ke media bersifat peribadi seperti blog, facebook , twitter dan sebagainya.

Jika era media konvensional digambarkan bersifat sentralisasi produksi, mengawal situasi,  komunikasi satu arah dan misinya lebih menjurus ke arah pembentukan kesedaran sosial dan nasional, tetapi media baharu lebih bersifat desentralisasi, interaktif, di luar kawalan situasi serta berorientasi individu.

Penyebaran informasi tanpa batasan, tapisan

Dalam konteks ini kita dapati penyebaran informasi media baharu adalah tanpa batasan dan tapisan sehingga mencetuskan banyak persoalan yang meragu dan ‘mencemaskan’ masyarakat.

Walaupun kedua bentuk media memiliki pendekatan interaksi sosial (social interaction),  perbezaannya ialah media konvensional menekankan penyiaran beretika dan matlamat integrasi sosial, sedangkan media baharu lebih menekankan pada jaringan menjurus kepada kepentingan serta kepuasan peribadi.

Justeru, media baharu terutamanya yang diamalkan rakyat Malaysia lebih banyak tidak beretika dalam penyebaran maklumat. Banyak informasi disebarkan bersifat kebencian, provokatif dan fitnah atau berniat tidak baik terhadap orang lain,  kumpulan atau organisasi tertentu.

Pengguna media sosial sepatutnya memahami bahawa media dalam apa bentuk sekali pun bukan hanya bertindak sebagai instrumen informasi dan alat untuk mencapai populariti diri tetapi ia harus dapat mengangkat wacana kemanusiaan, keadilan dan semangat nasional secara konstruktif. – BH (Interaktif) 15/12/2016

____________________________________________________________

Penulis ialah Penganlisis Media di Bahagian Penerbitan Dasar Negara, Jabatan Penerangan Malaysia. 

 

Cetak Emel

Real time web analytics, Heat map tracking