Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Senarai Institusi Penyelidikan (R&D) Yang Diluluskan


1) Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia
Malaysian Agricultural Research Development Institute (MARDI)


Alamat:    Ketua Pengarah,
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI),
Bahagian Khidmat Sokongan Penyelidikan dan Pembangunan,
Ibu Pejabat MARDI,
Peti Surat 12301,
Pejabat Pos Besar,
50777 Kuala Lumpur.

2) Institut Penyelidikan Getah Malaysia
Rubber Research Institute of Malaysia (RRI)


Alamat:    Ketua Pengarah,
Institut Penyelidikan Getah Malaysia,
Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia, 260 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

3) Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
Forest Research Institute Malaysia (FRIM)


Alamat:    Ketua Pengarah,
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM),
Kepong, 52109 Kuala Lumpur.

4) Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia
Malaysian Institute of Microelectronic System (MIMOS)


Alamat:    Pegawai Penyelidikan, Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia (MIMOS),
Bahagian Perkhidmatan Korporat,
Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Tingkat 7,
Exchange Square Off Jalan Semantan,
Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur.

5) Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM),
Palm Oil Research Institute Malaysia


Alamat:    Pengarah, Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM), No. 6, Persiaran Institusi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan.

6) Institut Penyelidikan Galian,
Mining Research Institute


Alamat:    

Pengarah,
Institut Penyelidikan Galian,
Ibu Pejabat Jabatan Galian Malaysia,
Tingkat 22 - 23, Bangunan Tabung Haji, 201 Jalan Tun Razak, 50656 Kuala Lumpur

7) Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia
Standard & Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)


Alamat:    Ketua Pengarah,
Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia,
Persiaran Dato' Menteri,
Peti Surat 7035,
40911 Shah Alam, Selangor.


8) Pusat Remote Sensing Negara Malaysian
Centre of Remote Sensing (MACRES)


Alamat:     Pengarah MACRES,
Pusat Remote Sensing Negara,
Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar,
No. 13, Jalan Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur.

9) Institut Penyelidikan Haiwan,
Veterinary Research Institute


Alamat:     Pengarah Penyelidik,
Institut Penyelidikan Haiwan, 59,
Jalan Sultan Azlan Shah,
31400 Ipoh, Perak.

10)Institut Penyelidikan Perikanan
Fisheries Research Institute


Alamat:     Pengarah Penyelidikan,
Institut Penyelidikan Perikanan,
Jabatan Perikanan Malaysia,
11700 Gelugor, Pulau Pinang.

11) Institut Penyelidikan Perubatan
Institute for Medical Research (IMR)


Alamat:     Pengarah,
Institut Penyelidikan Perubatan,
Jalan Pahang, 50588 Kuala Lumpur.

12) Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia
Malaysian Institute of Nuclear Technology (MINT)


Alamat:    Ketua Pengarah,
Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT),
Bangi, 43000 Kajang, Selangor.

13) Unit Pengurusan Penyelidikan, Universiti Kebangsaan
Malaysia Research Management Unit, National University Malaysia.


Alamat:     Timbalan Naib Cancelor,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bahagian Hal Ehwal Pembangunan,
43600 Bangi, Selangor.

14) Pusat Inovasi dan Perundingan, Universiti Sains Malaysia
Consultation and Innovation Center, University Sains Malaysia


Alamat:     Timbalan Naib Cancelor,
Universiti Sains Malaysia,
(Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan),
11800 USM, Pulau Pinang.

15) Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Utara Malaysia
Counselling & Research Centre, University Utara Malaysia


Alamat:    Timbalan Naib Cancelor,
Universiti Utara Malaysia,
Sintok, 06010 Jitra, Kedah.

16) Pusat Penyelidikan, Universiti Pertanian Malaysia
Research Centre, University of Agriculture Malaysia


Alamat:     Timbalan Naib Cancelor,
Universiti Pertanian Malaysia,
43400 Serdang, Selangor.

17) Pusat Penyelidikan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Research Centre, International Islamic University Malaysia


Alamat:     Timbalan Rektor (Akademik),
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia,
Jalan Universiti, 46350 Petaling Jaya, Selangor.

18) Unit Perundingan, Universiti Malaya
Counselling Unit, University Malaya


Alamat:    

Pengarah,
Unit Perundingan,
Universiti Malaya,
Tingkat 2, Blok D,
Kompleks Perdanasiswa,
59100 Kuala Lumpur. 

19) Unit Penyelidikan dan Pembangunan, Universiti Teknologi Malaysia
Research & Development Unit, University Technology Malaysia


Alamat:     Dekan,
Universiti Teknologi Malaysia,
Unit Penyelidikan & Pembangunan,
80990 Johor Bahru, Johor.Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia