Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Takrifan - Logo Halal JAKIM, Logo Halal JAIN/MAINBagi tujuan prosedur ini, takrifan berikut adalah digunapakai:


Logo Halal
Logo halal bermaksud logo yang dikeluarkan oleh JAKIM/ JAIN/ MAIN dan mengandungi:


Logo Halal JAKIM:
a) Bintang berbucu lapan di tengah-tengah bulatan;
b) Perkataan Arab – “ÍáÂá” di tengah bintang;
c) Diikuti tulisan rumi “HALAL”;
d) Bulatan logo tertulis perkataan “Malaysia” dalam tulisan Rumi dan ãÇáíÒíÇ   dalam perkataan Arab;
e) Dua bintang kecil berbucu lima diletakkan bagi memisahkan tulisan rumi dan perkataan Arab tersebut.
logo_halal

Logo halal JAIN/MAIN:
a)Di bawah tulisan rumi “HALAL” terdapat kod pendaftaran logo halal bagi   negeri:
i.  huruf “H” yang bermaksud Halal
ii. nombor kod negeri mengikut Jabatan Pendaftaran Negara
iii.contoh : H-10
‘H’ bermaksud Halal            
‘10’ melambangkan kod pendaftaran negeri Selangor

logo_halal2