Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran


Definisi Mengikut Perundangan

Negara Sumber
Negara di mana orang yang didagangkan itu berasal. Ia menjadi tumpuan sindiket untuk mencari individu atau kumpulan manusia yang akan menjadi mangsa mereka.Negara Destinasi
Negara penerima atau Negara yang dituju oleh sindiket untuk membawa mangsa mereka.Negara Transit
Negara yang digunakan sebagai laluan oleh sindiket untuk membawa mangsa
mereka sebelum tiba ke negara destinasi. Ia sama ada menggunakan jalan darat,
laut mahupun udara.
Apakah Kaedah Atau Laluan Yang Digunakan?

?    Udara
?    laut
?    darat
3 Elemen Dalam Pemerdagangan OrangAKTIVITI

?    Perekrutan
?    Pengangkutan
?    Pemindahan
?    Perlindungan
?    PenerimaanCara

?    Ancaman
?    Paksaan/Kekerasan
?    Pemelarian
?    Perdayaan
?    Pemalsuan Dokumen
?    Penculikan
?    Penipuan
?    Penyalahgunaan Kuasa
?    Memberi/Menerima
?    BayaranTujuan

?    Perhambaan
?    Pengabdian
?    Pemindahan Organ
?    Kerja/Perkhidmatan Paksa
?    Eksploitasi Seks/Pelacur