Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Permohonan Pengecualian Bayaran Bil Hospital

Rawatan perubatan bagi warganegara Malaysia diberi secara percuma. Bagaimana pun penjelasan lanjut mengenai hal ini adalah seperti berikut:­

1.     Kakitangan kerajaan dan keluarga yang mendapatkan rawatan di hospital kerajaan dan Klinik Kerajaan dikecualikan daripada membayar;

 • RM1.00 bayaran pendaftaran pesakit;
 • Bayaran ubat-ubatan;
 • Bayaran rawatan/pemeriksaan termasuk ujian makmal dan x-ray;
 • Alat-alat ortopedik dan anggota palsu. (tidak termasuk gigi palsu);
 • Caj wad bagi wad kelas 3 sahaja.

2.       Bagi BUKAN kakitangan kerajaan, mereka perlu membayar RMI.00 pendaftaran dan ujian makmal x-ray dan ujian lain tetapi di kecualikan daripada membayar;

 • Bayaran ubat-ubatan;
 • Pemeriksaan;
 • Caj wad bagi wad kelas 3 sahaja.

Kos rawatan lain seperti bayaran ( caj ) wad kelas 1 dan 2 perlu di bayar perlu di bayar. Bagi pesakit miskin, mereka layak diberi pengecualian bayaran bil bagi caj wad, caj ujian makmal, caj x-ray dan pemeriksaan lain.

Cara-cara Mendapatkan Pengecualian Bayaran Bil/-bil Adalah Seperti Berikut:­

 • Bawa salinan asal bil hospital, Kad Bantuan Kebajikan Masyarakat(jika ada)
 • ATAU Akuan kemiskinan oleh Ketua Kampung/Wakil Rakyat/Penghulu Mukim;
 • Pesakit ATAU wakil boleh datang sendiri ke Kaunter Hasil/ Hospital berkenaan;
 • ATAU pos dokumen seperti di atas ke hospital di mana rawatan diperolehi.

Jika ingin mendapatkan maklumat selanjutnya pelanggan boleh menemui Pegawai Hasil di hospital kerajaan