Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

DEMOGRAFI PENDUDUK

 

majmuk

Masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum.
 
 Penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Kumpulan terbesar rakyat Malaysia terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Orang Asli adalah pribumi di Semenanjung Malaysia dan secara umumnya terbahagi kepada tiga suku terbesar iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Penduduk Sabah terdiri daripada 33 kumpulan pribumi dan etnik majoritinya ialah etnik Kadazan-Dusun. Manakala penduduk Sarawak terdiri daripada 27 kumpulan etnik dan etnik Iban adalah etnik majoriti. Populasi penduduk Malaysia bagi tahun 2014 adalah 30,097,900 orang dan pecahan mengikut kumpulan etnik adalah: Melayu – 15,239,300; Cina – 6,601,000; India – 1,995,000; Bumiputera – 18,846,500; Bumiputera lain – 3,607,200 dan Lain-lain 260,000.    Anggaran Perangkaan Demografi Terpilih Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  Malaysia 2013/2014 dan Jabatan Perangkaan Malaysia