Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Fungsi-Fungsi Kerjasama ASEAN

Fungsi-fungsi Kerjasama ASEAN

 Fungsi-fungsi kerjasama ASEAN dibentuk berdasarkan kepada Rancangan-rancangan  berikut:

  • Rancangan Pembangunan Sosial ASEAN
  • Rancangan Kebudayaan dan Maklumat ASEAN
  • Rancangan Sains dan Teknologi ASEAN
  • Rancangan Persekitaran Strategik  ASEAN
  • Rancangan Kawalan Penyalahgunaan Dadah ASEAN
  • Rancangan Memerangi Jenayah Antara bangsa ASEAN