Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

UKURAN BENDERA

ukuran

Bendera mempunyai berbagai-bagai ukuran bergantung kepada tujuan kegunaannya dan di mana ianya hendak dikibarkan.

1. Bendera Biasa (Standard)

Lebar    - 91.5 sm (3 kaki)

Panjang - 183 sm (6 kaki)

Bendera ukuran inilah yang dikaibarkan di bangunan, pejabat dan boleh
juga dikibarkan di rumah-rumah.2. Bendera Rumah

Lebar    - 61 sm (2 kaki)

Panjang - 122 sm (4 kaki)

Bendera ukuran ini dikhususkan untuk kegunaan rumah-rumah kediaman
di mana saiz dan ketinggian tiang-tiang bendera yang dapat digunakan
adalah terhad.3. Bendera Sedang

Lebar    - 122 sm (4 kaki)

Panjang - 244 sm (8 kaki)

Bendera berukuran di atas digunakan sebagai penutup keranda bagi mereka
yang 'mendapat penghormatan' Negara.4. Bendera Besar

Lebar    - 183 sm (6 kaki)

Panjang - 366 sm (12 kaki)

Bendera besar dikibarkan di Kedutaan-kedutaan Negara kita di luar negara.
Dalam negeri ianya dikibarkan di tempat-tempat tertentu sahaja. Untuk
mengibarkan Bendera Besar ketinggian tiang bendera hendaklah bersesuaian.5. Bendera Meja

Lebar    - 15.25 sm (0.5 kaki)

Panjang - 30.50 sm (1 kaki)

Bendera ukuran inilah yang digunakan untuk bendera yang diletakkan di atas
meja. Ianya digunakan di persidangan, seminar, mesyuarat dan majlis-majlis
menandatangani perjanjian.6. Bendera Kereta

Lebar - 15.25 sm (0.5 kaki)

Panjang - 30.50 sm (1 kaki)

Bendera Kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta sama ada di
tengah-tengah, di hadapan kanan atau kiri kereta. Amalan menggunakan
Bendera Kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu
sahaja iaitu:-(I)   Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda
Raja Permaisuri Agong (Bendera Peribadi).(II)  Pelawat-pelawat negara asing yang mendapat taraf Tetamu Negara/
Kerajaan (Bendera Peribadi atau Bendera negara masing-masing).(III) Duta-Duta Negara Asing di Malaysia (Bendera negara masing-masing).(IV) Pegawai-pegawai Angkatan Tentera dan Polis Di Raja Malaysia


(Bendera Tentera atau Polis Di Raja).