Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Perlesenan Kenderaan

PengenalanTukar Hak Milik Kenderaan dilaksanakan di bawah Seksyen 13 Akta Pengangkutan Jalan 1987 di mana sebarang tukar hak milik kenderaan mesti dimaklumkan kepada Pengarah JPJ Negeri dalam tempoh 7 hari.Jenis Tukar Milik:

 1. SUKARELA
 2. TIDAK SUKARELA
 • tukar hak milik kenderaan tarik balik
 • kenderaan bagi pemilik yang meninggal dunia


DOKUMEN BAGI PERMOHONANTukar Hak Milik Secara Sukarela

 1. Sijil/Perakuan Pendaftaran Asal (JPJK2) asal dan salinan.
 2. Borang JPJ K3A (2 salinan).
 3. Salinan kad pengenalan bagi pemilik berdaftar/pembeli/saksi/perakuan pendaftar perniagaan syarikat (Borang 9, 44 dan 49).
 4. Sijil/Nota Perlindungan Insurans Pemilik baru.
 5. Notis penarikan balik tuntutan hak milik (pemunya baru) jika berkenaan.
 6. Laporan pemeriksaan kenderaan (PG10) asal (kenderaan import).
 7. Lesen Kenderaan Perdagangan asal dan salinan bagi pemilik baru (kecuali kenderaan decontrol).
 8. Bayaran yang ditetapkan.


Tukar Hak Milik Tidak SukarelaKenderaan motor yang ditarik balik (Repossesedmdi bawah Akta Sewa Beli 1967).

 1. Borang JPJK3A (dua salinan).
 2. Surat Akuan Berkanun asal dari Syarikat Kewangan.
 3. Surat Pelepasan Tanggungan.
 4. Satu salinan jadual 1, 4 dan 5 (Akta Sewa Beli 1967 Syarikat Kewangan).
 5. Laporan polis asal/Surat perintah Mahkamah asal dan salinan.
 6. Sijil/Nota Perlindungan Insurans pemilik baru.
 7. Laporan Pemeriksaan Kenderaan (PG10) asal (kenderaan import).
 8. Bayaran yang ditetapkan.


Kenderaan motor rampasan, sitaan dan sebagai yang dilelong oleh Agensi Kerajaan.

 1. Borang JPJK3A (dua salinan).
 2. Surat tawaran rasmi asal dan salinan daripada Jabatan yang melelong.
 3. Laporan pemeriksaan kenderaan PUSPAKOM (B2) asal dan resit bayaran/laporan kimia.
 4. Laporan kimia (jika berkenaa)
 5. Sijil/Nota Perlindungan Insurans pemilik baru (jika berkenaan).
 6. Notis penarikan balik tuntutan hak pemilik (pemunya berdaftar) dan tuntutan hak milik (pemilik baru).
 7. Laporan pemeriksaan kenderaan (PG10) asal (kenderaan import).
 8. Bayaran yang ditatapkan.


Permohonan Melesen Kenderaan Perdagangan BDM 5000 KG ke Bawah(D’CONTROLLED)

Permohonan Baru:

 1. Laporan pemeriksaan PG11A (Laporan Pemeriksaan Kenderaan Barangan).
 2. Laporan Pemeriksaan VR 1 Pind. 96 (Laporan Pemeriksaan Kenderaan).
 3. Borang JPJ K1.
 4. Surat Timbang kenderaan.
 5. Disk Perakuan Pemeriksaan PUSPAKOM.
 6. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan.
 7. Sijil Pendaftaran Kenderaan.


Permohonan Menukar Enjin Kenderaan D'Controlled:

 1. Laporan Pengesahan Identiti Kenderaan B2 Pind. 1/99.
 2. Borang JPJ 13/90
 3. Borang JPJ K8
 4. Surat Beli Enjin
 5. Surat Kastam No. 1 Pind. 8/89
 6. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan


Permohonan Tambah/Turun BDM Kenderaan D'Controlled:

 1. Laporan Pengesahan identiti Kenderaan B2 Pind. 1/99
 2. Laporan PG 11A
 3. Slip Timbang Kenderaan
 4. Surat bengkel
 5. Surat kelulusan dari Ibu Pejabat
 6. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan


Permohonan Berhenti Sementara Kenderaan D'Controlled:

 1. Borang berhenti sementara MV 11 1/80 (salinan)
 2. Disk. Perakuan Pemeriksaan PUSPAKOM
 3. Disk Cukai Jalan
 4. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan


Permohonan Pembatalan Cop Perdagangan Kenderaan D'Controlled:

 1. Surat Permohonan Pembatalan Cop Perdagangan Kenderaan D’Controlled
 2. Disk Perakuan Pemeriksaan PUSPAKOM
 3. Disk Cukai Jalan
 4. Buku/Sijil Pendaftaran Kenderaan


Panduan Memohon Lesen Perdagangan Kenderaan Bermotor (TRADE PLATE)

Lesen Perdagangan Kenderaan Motor (LPKM) hanya boleh dikeluarkan kepada pembuat, pembaiki atau peniaga kenderaan sahaja di bawah Seksyen 22, Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Dokumen Yang Perlu Dikemukakan:

 1. Surat permohonan daripada pihak pembuat, pembaik atau peniaga.
 2. Borang JPJ K5 – satu salinan
 3. Perakuan Perbadanan Perniagaan Syarikat (Borang 9) atau ‘Memorandum and Articles of Association)
 4. Penyata jualan atau pengeluaran bagi tiga (3) bulan yang lepas (pemohon yang telah memulakan perniagaan sahaja)
 5. Salinan Lesen bengkel/Lesen Perniagaan/bukti yang dikeluarkan oleh agensi/pihak berkuasa beserta gambar pejabat syarikat/perniagaan/kilang/bengkel dan lain-lain
 6. Nota perlindungan insurans
 7. Dokumen-dokumen lain seperti permit import, surat lantikan ‘dealership letter’, invois kontrak dan lain-lain.
 8. Borang senarai semak (checklist) – satu salinan\


Bayaran:


Bayaran mengikut kadar yang ditetapkan.

Panduan Memohon Nombor Pendaftaran Kenderaan

Kategori Nombor Pendaftaran:A. Nombor-Nombor Bernilai Utama1 2 3 4 5

6 7 8 9 10B. Nombor-Nombor Menarik11 12 13 14 15 16 17 18

19 22 28 33 38 55 66 77

88 99 111 222 333 555 666 777

888 999 1111 2222 3333 5555 6666 7777

8888 9999C. Nombor-Nombor Popular20 21 23 24 25 26 27

29 30 31 32 34 35 36

37 39 40 41 42 43 44

52 53 54 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 67

68 69 70 71 70 73 74

75 76 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87 89 90

91 92 93 94 95 96 97

98 100 200 300 400 500 600

700 800 900 1000 1001 1122 1221

1133 1331 1155 1551 1166 1177 1771

1188 1881 1199 1919 1991 2000 2002

2020 2211 2112 2233 2332 2255 2525

2552 2266 2662 2277 2727 2772 2288

2828 2882 2299 2929 2992 3000 3003

3030 3300 3131 3113 3322 3232 3223

3355 3535 3553 3366 3636 3377 3773

2288 2828 2299 2929 2993 4000 5000

5005 5515 5115 5522 5533 5353 5335

5566 5665 5577 5775 5588 5885 5599

5995 6000 6006 6611 6116 6622 6633

6336 6655 6556 6677 6776 6688 6868

6886 6699 6969 6996 7000 7007 7070

7711 7171 7117 7722 7227 7733 7373

7755 7557 7766 7667 7788 7878 7887

7799 7997 8000 8008 8811 8181 8118

8822 8228 8833 8383 8338 8855 8558

8866 8668 8877 8778 8899 8989 8998

900 9009 9911 9119 9922 9229