Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

Deklarasi Kuala Lumpur

Deklarasi Kuala Lumpur

 Persidangan Pertama Menteri-menteri Luar ASEAN telah diadakan pada November 1971 di Kuala Lumpur.  Dalam persidangan ini, Deklarasi Kuala Lumpur telah diluluskan dengan beberapa ketetapan, iaitu:

1.      Kawasan rantau Asia Tenggara hendaklah menjadi sebuah zon yang aman dan selamat.

2.      Mengadakan hubungan baik dengan semua kuasa termasuk Kuasa-kuasa Besar tanpa mengira ideologi politik  mereka.

3.      ASEAN hendaklah mengamalkan dasar berkecuali.