Posted on: 23/03/2022 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Persidangan Dewan Rakyat semalam meluluskan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2021) 2022 untuk memohon perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2021 sebanyak RM8,413.5 juta. 

Rang undang-undang yang dibentangkan Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Mohd Shahar Abdullah itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan mendapat sokongan suara terbanyak Ahli Parlimen.

Perbelanjaan tambahan itu dimohon untuk pindahan lebihan daripada Akaun Hasil Disatukan 2021 ke Kumpulan Wang Pembangunan sebanyak RM2.235 bilion dan RM64.26 juta yang merupakan sebahagian daripada keperluan kewangan untuk menampung Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2021.

Sebanyak RM6.18 bilion pula adalah peruntukan tambahan langsung kepada kementerian dan jabatan yang telah diberi kebenaran untuk berbelanja melebihi peruntukan bagi membiayai perkara-perkara yang komited pada 2021. 

Terdahulu, Ahli Parlimen daripada blok kerajaan dan pembangkang mengambil bahagian membahaskan rang undang-undang itu di peringkat jawatankuasa disusuli sesi penggulungan oleh kementerian yang terlibat dalam anggaran perbelanjaan tambahan itu.

Kementerian berkenaan  termasuklah Kementerian Kewangan sebanyak RM7.81 bilion dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (RM539.6 juta) serta Suruhanjaya Pilihan Raya (RM67.7 juta).  

Persidangan Dewan Rakyat bersambung hari ini.

Sumber: BERNAMA