Posted on: 10/08/2022 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Kementerian  Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) semalam melancarkan lima Pelan Hala Tuju Teknologi negara  bagi memperhebatkan usaha Malaysia menjadi pembangun teknologi, sekali gus mengurangkan kebergantungan kepada teknologi luar dan buruh asing.

Kelima-lima pelan itu ialah pembangunan teknologi dalam sektor Elektrik dan Elektronik (E&E), Teknologi Blockchain Negara, Kecerdasan Buatan (AI), Teknologi Bahan Termaju Nasional dan Robotik Negara, bagi tempoh 2021 hingga 2030.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr Adham Baba dalam ucapannya ketika melancarkan pelan berkenaan di sini semalam berkata pembangunan teknologi dalam kesemua sektor itu amat signifikan kerana Malaysia mahu mencapai status negara berteknologi tinggi pada tahun 2030.

Justeru katanya tumpuan harus diberikan kepada  aktiviti pembangunan ekosistem teknologi tempatan yang inklusif, merangkumi rantaian bekalan dan nilai, pembangunan dan penyelidikan, serta pengkomersialan dan inovasi, agar teknologi dapat dijajarkan dengan keutamaan negara.

“Pembangunan teknologi dalam sektor E&E penting kerana sektor ini menyediakan lebih 500,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi salah satu strategi dalam pelan hala tuju sektor ini (E&E)  ialah membangunkan keupayaan teknologi dan inovasi syarikat tempatan serta pengkomersialan, bagi memacu industri pembuatan E&E dan semikonduktor yang bernilai tinggi.

“Terdapat empat bidang yang telah dikenal pasti iaitu kilang dan taman industri pintar, agrikultur pintar, tenaga boleh diperbaharui dan solar photovoltaic, serta Next Generation Vehicle dengan sistem mobiliti pintar,” katanya.

Katanya Pelan Hala Tuju Teknologi Blockchain Negara pula akan memperkukuh  kedudukan Malaysia dalam pembangunan dan aplikasi Blockchain seperti pengalaman kerajaan menggunakan platform blockchain hyperledger ketika pandemik COVID-19 yang membolehkan ahli farmasi serta pegawai perubatan menjejaki rantaian bekalan vaksin.

“Selain itu kita yakin teknologi blockchain boleh digunakan bagi menjejaki rantaian produk daging import halal bermula daripada peringkat penyembelihan hingga pengedaran. Dengan cara ini, kita bukan sahaja dapat mengelak kegiatan kartel, malah membantu kebanyakan pengguna kerana rangkaian bekalannya boleh dikawal dan diurus dengan baik,” katanya.

Dr Adham berkata pembangunan teknologi AI pula bertujuan membangunkan ekosistem inovasi kepintaran buatan bagi pembangunan AI yang memanfaatkan kolaborasi quadruplehelix berpandukan prinsip AI yang bertanggungjawab.

“Sementara itu, pembangunan Teknologi Bahan Termaju dapat memperkukuhkan ekosistem inovasi bahan termaju tempatan dengan memberi fokus kepada empat bahan termaju iaitu grafin, nitinol, bahan nadir bumi dan polimer selulosa mikro hablur.

“Manakala Robotik Negara berperanan mengenal pasti strategi pembangunan teknologi robotik negara dalam menjadikan Malaysia sebuah hab robotik dan bagi mencapai matlamat berkenaan, Akademi Pembangunan Bakat Robotik (RoTDA) akan ditubuhkan,” katanya.

Sumber: BERNAMA