Posted on: 17/01/2023 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat  (KPWKM) akan memperbanyakkan usaha bagi menyokong penglibatan wanita secara produktif dalam pasaran kerja.

Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata perkara itu akan terus dilaksanakan oleh KPWKM bersama pelbagai pihak terutamanya Kementerian Sumber Manusia (KSM) sebagai langkah meningkatkan sumbangan wanita secara inklusif dalam pembangunan dan kemajuan negara.

Beliau berkata  isu pemerkasaan wanita dalam tenaga buruh dan  kesaksamaan gender merupakan isu rentas sektor  yang memerlukan penglibatan, kerjasama dan sokongan daripada semua pihak, khususnya sokongan kemahiran serta kepakaran dalam bidang tertentu.

“Bagi memastikan keterlibatan wanita dalam pasaran kerja lebih efektif, sistem sokongan perlu ditingkatkan terutama dari aspek prasarana, dasar dan perundangan sewajarnya, selain menambah baik pelaksanaan program bagi meningkatkan penjanaan pendapatan golongan itu.

“Antara usaha kementerian (KPWKM) adalah mewujudkan ekosistem yang kondusif agar wanita dapat terus terlibat aktif dalam pasaran kerja melalui inisiatif kemudahan Taman Asuhan Kanak-kanak (Taska) di tempat kerja,” katanya.

Beliau berkata demikian dalam program ‘Dalam Radar: Wanita Dan Diversifikasi Sosioekonomi’ terbitan Bernama Radio semalam.

Katanya mencapai kesaksamaan gender akan memberi banyak kelebihan kepada peningkatan pendapatan negara.

Menurut Nancy di peringkat global, kajian industri oleh McKinsey & Company mengunjurkan peningkatan tambahan US$  12 trilion pendapatan kasar global boleh dicapai menjelang 2025 dengan merapatkan jurang gender.

“Dalam konteks negara kita, penghapusan jurang gender di Malaysia dijangka mampu menaikkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak 8.2 peratus, bersamaan US$ 50 bilion.

“Oleh itu, menjadi tumpuan KPWKM untuk memastikan usaha penghapusan diskriminasi berasaskan gender dapat dilaksanakan,” katanya.

Sumber: BERNAMA