Posted on: 08/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Sumber : Kementerian Pendidikan Malaysia
#belanjawan2020 #jabatanpeneranganmalaysia

Ringkasan:
RM11 juta diperuntukan melalui inisiatif Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan bagi menggalakkan lebih ramai pelajar ke bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).