Posted on: 29/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Bantuan kewangan bagi Kluster B40 & M40 ini membantu pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah melanjutkan pengajian di peringkat separa professional yang akan dapat meningkatkan kemahiran hidup mereka dan seterusnya memberi peluang kepada mereka menceburi bidang ekonomi dengan lebih berkesan.

Dengan kadar bantuan RM300/sebulan @ RM1,800/semester

Syarat Kelayakan:
Pemohon hendaklah warganegara Malaysia;
Diberikan kepada pelajar Kolej Komuniti peringkat sijil sepenuh masa; iaitu tempoh pengajian selama 16 hingga 24 bulan;
Pelajar yang mempunyai ibu bapa/penjaga sah yang berpendapatan kasar bulanan ibu bapa sebanyak RM3,000.00 dan ke bawah tanpa tertakluk kepada jumlah tanggungan isi rumah;
Menandatangani dua Salinan perjanjian;
Mengisi Borang Penyata Pendapatan Bulanan Keluarga;
Pelajar tidak dibenarkan mempunyai penaja lain dalam tempoh program;
Hanya pelajar semester 1 dan 2 sahaja yang layak memohon bantuan; dan
Bagi permohonan kali pertama pelajar Semester 2, syarat pendapatan keluarga dan pencapaian CGPA semester 1 adalah diambil kira

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:
Cawangan Pra Perkhidmatan 2
Bahagian Biasiswa & Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1, Blok 2251, Jalan Usahawan 1
163000 Cyberjaya, Selangor.
No. Tel : 03-8321 7080/ 03-8321 7085

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia