Latar Belakang Kementerian Pendidikan Malaysia

Visi

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.


Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

Maklumat lanjut : https://www.moe.gov.my