JABATAN PENERANGAN MALAYSIA
Aras 5, 8 -16 dan 18, Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia
Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4
62100, Putrajaya, Malaysia
Tel : 603-8911 3440
Faks : 603-8911 4957
webmaster(at)inform.gov.my