Jabatan Perdana Menteri
Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli
Kementerian Belia dan Sukan
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hal Ehwal Ekonomi
Kementerian Industri Utama
Kementerian Kerja Raya
Kementerian Kesihatan
Kementerian Kewangan
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Kementerian Pembangunan Usahawan
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
Kementerian Pendidikan
Kementerian Pengangkutan
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Kementerian Pertahanan
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Kementerian Sumber Manusia
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim
Kementerian Wilayah