Category: Info Ekonomi

Posted on: 20/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Teknologi 5G percepatkan diagnosis dalam ambulans

LANGKAWI, 18 Jan — Penggunaan teknologi generasi kelima (5G) dalam bidang perubatan akan membolehkan pesakit kritikal diberi rawatan dengan lebih efisien dan sewajarnya sekali gus meningkatkan peluang untuk menyelamatkan nyawa. Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Maliha, Langkawi Dr Roshidah Rosman berkata menerusi teknologi itu, pemindahan data pesakit dapat dilakukan secara nyata (real-time) ke hospital dari lokasi pesakit itu didiagnosis. http://www.bernama.com/bm/news.php?

Posted on: 08/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Ekonomi Digital

Ekonomi Digital Sumber : Infografik Bernama #belanjawan2020 #jabatanpeneranganmalaysia Ringkasan: Ekonomi Digital bakal mewujudkan Digital Malaysia melalui pelaksanaan Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP) untuk tempoh 5 tahun. Pelan itu melibatkan pelaburan RM21.6 bilion melalui kerjasama kerajaan dan swasta. Kerajaan akan meningkatkan kesalinghubungan di kawasan pedalaman, terutama di Sabah dan Sarawak. Sebanyak RM250 juta akan diperuntukan bagi menyediakan akses jalur lebar melalui teknologi satelit. Selain itu, sebanyak RM210 juta akan…

Posted on: 08/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Dua Dana Baharu SME Bank

Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia #belanjawan2020 #jabatanpeneranganmalaysia Ringkasan: Dua dana baharu yang diperkenalkan SME Bank di mana kerajaan menyediakan subsidi kadar faedah dua peratus setahun bagi mengurangkan kos pinjaman seperti berikut: 1. Peruntukan dana RM200 juta khusus untuk usahawan wanita dengan tawaran pembiayaan sehingga RM1 juta bagi setiap PKS; dan  2. Peruntukan dana RM300 juta untuk menyokong PKS yang berpotensi menjadi jaguh serantau. Untuk tujuan ini, keutamaan akan diberikan kepada…

Posted on: 08/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Digital Malaysia

Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia #belanjawan2020 #jabatanpeneranganmalaysia Ringkasan: Kerajaan akan membangunkan infrastruktur yang diperlukan untuk membentuk Digital Malaysia melalui kerjasama awam swasta melibatkan pelaburan sebanyak RM21.6 bilion dan kerajaan akan membiayai sekurang-kurangnya separuh.

Posted on: 07/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Dana Pinjaman Penanaman Semula Kelapa Sawit

Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia #belanjawan2020 #jabatanpeneranganmalaysia Ringkasan: Kerajaan menyediakan dua skim pinjaman pada kadar faedah dua peratus setahun bernilai RM550 juta bagi manfaat 15,000 pekebun kecil sawit di seluruh negara. Skim itu ialah Skim Pinjaman Mudah Tanam Semula Pekebun Kecil Sawit (TSPKS) dengan jumlah dana RM500 juta dan Skim Pinjaman Mudah Input Pertanian Pekebun Kecil Sawit (IPPKS) dengan nilai RM50 juta. Pinjaman ini bagi membantu pekebun kecil sawit yang…

Posted on: 07/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

#WatanKerja

Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia #belanjawan2020 #jabatanpeneranganmalaysia Ringkasan: #WatanKerja bertujuan mengalihkan kebergantungan terhadap pekerja asing berkemahiran rendah. Warganegara yang menggantikan pekerja asing akan diberikan insentif gaji selama 2 tahun sebanyak RM350 atau RM500 sebulan mengikut sektor. Manakala, majikan pula akan menerima insentif pengambilan sebanyak RM250 sebulan dalam tempoh yang sama.

Posted on: 07/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

#MalaysiaKerja

Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia #belanjawan2020 #jabatanpeneranganmalaysia Ringkasan: Inisiatif #MalaysiaKerja bagi mewujudkan peluang pekerjaan lebih baik. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) diberi tanggungjawab penuh untuk menguruskan agihan peruntukan RM6.5 bilion bagi pembayaran insentif #MalaysiaKerja membabitkan #GraduanKerja, #WanitaKerja dan #WatanKerja. Persiapan giat dilakukan oleh agensi terbabit untuk menyediakan mekanisme dalam memastikan matlamat mewujudkan tambahan 350,000 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia dapat dicapai. Dengan adanya #MalaysiaKerja, dijangka akan berlaku penurunan kadar pengangguran…

Posted on: 07/01/2020 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

#GraduanKerja

Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia#belanjawan2020 #jabatanpeneranganmalaysia Ringkasan:Skim #GraduanKerja telah dilancarkan untuk tahun 2020 bagi mengurangkan pengangguran di kalangan graduan. Skim ini ditujukan kepada graduan yang menganggur lebih 12 bulan. Dengan skim #GraduanKerja, graduan yang mendapat pekerjaan akan menerima bantuan berjumlah RM500 sebulan selama 2 tahun. Majikan yang mengambil graduan tersebut juga akan mendapat insentif berjumlah RM300 sebulan selama 2 tahun.