Tag: Kebocoran data

Posted on: 04/08/2022 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Kebocoran data: Pengguna data dicadang wajib lantik pegawai perlindungan data

Semua pengguna data akan diwajibkan melantik pegawai perlindungan data menerusi cadangan pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709). Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Annuar Musa berkata cadangan pindaan turut meliputi pengenalan kepada notifikasi ketirisan data yang mewajibkan semua pengguna data untuk melaporkan kebocoran data kepada Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) dalam tempoh 72 jam. ‘Pengguna data’  bermaksud seseorang yang sama ada berseorangan atau bersesama atau bersama dengan orang lain…