Posted on: 21/09/2021 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Gelombang baharu tindakan iklim dan ekonomi pihak berkepentingan merupakan antara trend mega global yang dijangka membentuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global dan Malaysia pada masa depan, menurut Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Aspek lain termasuklah perubahan kedinamikan globalisasi serta peningkatan teknologi dan digital yang baik, menurut pengawal selia itu dalam Pelan Induk Pasaran Modal 3 (CMP3) yang dikeluarkan hari ini.

SC berkata gelombang baharu tindakan iklim dijangka membentuk semula asas kewangan berikutan risiko iklim dijangka semakin berkaitan dengan risiko pelaburan.

“Pelbagai pihak menggesa kepada mengarusperdanakan peralihan kepada ekonomi sifar bersih manakala yang lain menyokong sistem kewangan swasta bagi memberi sokongan kepada menstruktur semula ekonomi untuk pelepasan sifar bersih di bawah Hab Kewangan Swasta COP26,” katanya.

Menurut SC, pengawal selia kewangan di seluruh dunia, termasuk Malaysia, telah melaksanakan usaha dalam standard kewangan mampan untuk produk pelaburan, taksonomi dan pendedahan serta dasar pembangunan fasilitatif untuk memangkin pertumbuhan dalam kewangan mampan.

“Dijangka tumpuan yang lebih baik akan dapat dilihat dalam bidang kewangan peralihan, data mampan, standard pelaporan dan ketelusan,” katanya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi pihak berkepentingan, SC berkata terdapat gesaan yang meningkat untuk perniagaan mewujudkan nilai untuk masyarakat dan alam sekitar selain memberikan perkhidmatan kepada pemegang saham mereka – penetapan semula permodalan pemegang saham yang bermakna berikutan pandemik.

“Teras peralihan kepada ekonomi pihak berkepentingan adalah tadbir urus korporat (CG), yang boleh memainkan peranan penting dalam menentukan peranan pihak berkepentingan dalam sebuah syarikat dan memastikan proses membuat keputusan menggabungkan kepentingan terbaik semua pihak berkepentingan – termasuk pelanggan, pekerja, pengawal selia, komuniti tempatan dan pemegang saham,” katanya.

Pengawal selia itu berkata berdasarkan CG turut terlibat dalam mewujudkan mekanisme untuk menyelaraskan matlamat pasukan eksekutif syarikat dengan pemilik dan pihak berkepentingan lain, ini, bersama dengan peraturan, akan membentuk perniagaan yang memberikan keuntungan dan matlamat dalam masyarakat.

Dari segi perubahan kedinamikan globalisasi, SC berkata kedinamikan geo-politik dan konflik perdagangan telah meningkatkan kesukaran untuk rantaian bekalan global dan menekankan perlunya negara-negara meningkatkan standard daya saing, terutamanya di negara-negara pesat membangun yang memerlukan pelaburan dalam keupayaan dan teknologi yang didorong oleh produktiviti, yang disokong oleh sistem kewangan yang menyokong.

Mengenai peningkatan teknologi dan digital yang baik, SC berkata percambahan data dan teknologi serta penguasaan teknologi besar (BigTech) telah mendorong penekanan yang lebih besar kepada mengawal selia teknologi dan perkhidmatan digital.

“Terkini pada 2021, beberapa negara telah mengambil langkah untuk melindungi pengguna digital serta mengawal selia perkhidmatan digital dan pasaran dengan lebih baik melalui usaha ke arah persaingan yang setara untuk syarikat inovatif pesat membangun.

“Ini mungkin menandakan permulaan era baharu pengawalseliaan teknologi dan perantara digital,” katanya.

Sementara itu, katanya berikutan gangguan disebabkan pandemik, lonjakan kepada kreativiti dilihat wujud daripada keperluan untuk memberikan respons, terhadap keperluan baharu yang pada masa ini tidak dapat ditangani oleh institusi yang ada.

“Walaupun trend ini dijangka mempercepatkan peningkatan produktiviti, ia akan turut mengubah landskap untuk pasaran modal,” katanya.

Sumber: BERNAMA