Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
(Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan)
Jawatan: Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Gred JA29
[ Tarikh Tutup: 11 Oktober 2021 (Isnin)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa  (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan)

Jawatan: Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Gred J41

[ Tarikh Tutup: 13 Oktober 2021 (Rabu) ]

Kementerian Kesihatan Malaysia
Jawatan: Jurutera Gred J41
[ Tarikh Tutup: 14 Oktober 2021 (Khamis) ]

https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/pengumuman-terkini